Matkailuauton vuokraehdot

Vuokrauksessa sovelletaan Suomen Autovuokraamojen Liitto Ry:n yleisiä vuokrausehtoja seuraavin muutoksin.

Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa maanantaina klo 14:00 ja päättyy maanantaina klo 10:00 ellei toisin ole sovittu.

Maksuehdot

Asiakas maksaa 390 € varausmaksun varauksen teon yhteydessä. Loput vuokrasta on maksettava 14 päivää ennen vuokrauksen alkua.

Mikäli varaus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen vuokrauksen alkua, koko vuokrasumma on maksettava 5 päivän kuluessa vuokrauksesta.

Varauksen peruuttaminen

Voit peruuttaa varauksen maksutta ja saada varausmaksun takaisin, mikäli peruutus tehdään viimeistään 30 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua. Peruutukset, jotka tehdään aikavälillä 30–15 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua, johtavat varausmaksun menettämiseen, mutta lisäkuluja ei peritä. Alle 14 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tehdyistä peruutuksista veloitetaan koko vuokrasumma, eikä suoritettuja maksuja palauteta.

Asuntoauton käyttö

Vuokraaja sitoutuu käyttämään asuntoautoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta, kuten rengaspaineista sekä öljyn ja jäähdytysnesteen määrästä. Kuljettajalla tulee olla voimassa oleva B-ajokortti ja hänen tulee olla vähintään 21-vuotias. Lisäksi hänen ajokorttinsa tulee olla ollut voimassa vähintään vuoden. Pääkuljettaja on vastuussa lisäkuljettajista.

Ulkomaille viennistä on aina sovittava etukäteen. Vuokraaja perehtyy auton käyttöohjeisiin, jotka löytyvät ohjekansiosta. Epäselvissä tilanteissa kysy neuvoa vuokralleantajalta. Tupakointi asuntoautossa on kielletty.

Kilometrirajoitukset

Vuokraukseen sisältyy 280 km / vuorokausi ja yli menevät kilometrit 0,3 € / km. Kertyneet ylikilometrit maksetaan asuntoauton palautuksen yhteydessä.

Asuntoauton nouto, siivous ja palautus

Nouto ja palautus:
Jyväskylä: 
Koivupurontie 4, 40320 Jyväskylä
Sara Savolin +358 50 331 3677
Tampere: 
Pispalan valtatie 21, 33250 Tampere
Anne Ojalehto ‭+358 44 314 7733‬

Vuokraaja luovuttaa auton vuokraajalle käyttökuntoisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Vuokraaja antaa vuokraajalle opastuksen auton käytöstä johon on hyvä varata 30 min auton noudon yhteydessä. Jos sovittuihin aikatauluihin tulee muutoksia, on niistä ilmoitettava mahdollisimman pian.

Auto on varustettu kahdella kaasupullolla. Auton varalla olevan kaasupullon tulee aina olla palautettaessa täysi. Vuokraajan tulee tarvittaessa täyttää tyhjentynyt kaasupullon omalla kustannuksellaan.

Auto luovutetaan vuokraajalle siivottuna ja tankki täynnä Diesel-polttoainetta. Vuokraaja huolehtii siitä, että auto siivotaan sisältä ennen palautusta yleisilmeeltään siistiksi sekä polttoainetankki tankataan täyteen Diesel-polttoainetta. Siivous käsittää:
– Omien tavaroiden ja roskien poisviennin
– Jääkaapin, lavuaarin, lieden ja pöytien pyyhkimisen
– Vessan, lavuaarin, peilin, suihkun ja suihkun ovien pyyhkimisen
– Lattian lakaisun
– WC:n likasäiliön tyhjennyksen
– Harmaan veden säiliön tyhjennyksen
– Vesisäiliön täyttämisen juomakelpoisella vedellä

Ilmoita kaikista sattuneista vahingoista ja havaituista puutteista viimeistään palautuksen yhteydessä.

Korvaus-, vastuu- ja vahinkoasiat

Vuokraaja on aina vastuussa asuntoautosta riippumatta siitä, kuka toimii kuljettaja, kuka käyttää asuntoautoa tai kuka on maksanut vuokran. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon näiden vuokraehtojen ja pikaohjeen sisällöstä kuljettajalle ja auton käytöstä vastaavalle henkilölle.

Matkailuautossa on liikennevakuutus ja täyskasko. Täyskasko korvaa matkailuauton vahingot törmäysonnettomuudessa. Lisäksi täyskasko korvaa hirvi-, ilkivalta-, palo- ja varkausvahingot. Autossa on myös lasivakuutus.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan 1000 € omavastuuosuuteen saakka asuntoautolle ja sen varusteille sattuneet vahingot, sekä kaikki kadonneet varusteet. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista:

ylikuormaus, autossa tupakointi, liian vähäinen öljyn tai jäähdytysnesteen määrä, vauriot auton verhoilussa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, ajaminen auton koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet vuokraajan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta. Siivouksen laiminlyönnin kustannukset ovat 180€. Autossa havatuista tupakoinnista perittävä maksu on 400€.

Mikäli vuokraaja ei palauta autoa sovittuna ajankohtana, vuokraajalta laskutetaan vähintään ylimenevää aikaa vastaava vuokra sekä kaikki muut tästä aiheutuneet kulut. Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päätyttyä ja vuokraajaan ei saada yhteyttä puhelimitse kohtuullisessa ajassa tai vuokraaja ei palauta autoa kehotuksista huolimatta, asia ilmoitetaan poliisille. Vuokraamalla vuokraaja hyväksyy mahdollisen jälkilaskutuksen kaikkien edellä mainittujen kulujen kattamiseksi. Vuokraaja vastaa asuntoauton käytöstä johtuvista seikoista, pysäköintivirhemaksuista ja ylinopeussakoista vuokra-aikana.

Mikäli asuntoauto rikkoontuu tai muutoin vaurioituu vuokra-aikana, vuokralleantaja ei korvaa vuokraajalle matkan keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuvia kuluja. Tässä on siis käännyttävä oman matkavakuutuksen puoleen. Vuokralleantaja korvaa vuokraajan maksamat matkan jatkumisen kannalta välttämättömät asuntoauton korjauskulut 500 euroon saakka kuittia vastaan ellei toisin sovita. Jos vuokraaja haluaa palauttaa auton ennen sovittua ajankohtaa, vuokralleantaja ei ole velvollinen palauttamaan käyttämätöntä osaa vuokrasta vuokraajalle. Liikennevahingon tapahtuessa vuokraaja on velvollinen kutsumaan poliisin tapahtumapaikalle ellei toisin sovita vuokranantajan kanssa. Varkaudesta on ilmoitettava viipymättä poliisille.

Mikäli vuokranantaja ei jostain syystä pysty luovuttamaan vuokrattavaa asuntoautoa vuokraajalle, vuokraaja saa rahansa takaisin viikon sisällä. Missä tahansa korvaus- tai riitatilanteessa vuokraamon korvausvastuu on korkeintaan maksetun vuokran suuruinen. Kaikki rahojen palautukset maksetaan tilisiirtona vuokraajan ilmoittamalle pankkitilille.

Vuokralleantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi silloin, kun vuokraaja rikkoo sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan. Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee vuokralleantajan kotipaikan käräjäoikeus.